INFORMACJE DOTYCZĄCE EKSPERTYZY DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH OPIEKI

W jaki sposób należy przygotować się do wizyty w domu?

Rzeczoznawcom ze służby medycznej należy przedstawićjakim ograniczeniom i codziennym problemom muszą Państwopodołać. W ten sposób są oni w stanie wyrobić sobie zdanie o Państwa sytuacji.

  • Rzeczoznawcom należy pokazać sprawozdania lekarza domowego, lekarzy specjalistów lub dokumenty przekazane po pobycie w szpitalu.
  • Należy również przygotować wszystkie aktualne lekarstwa, które Państwo obecnie zażywają.
  • W ramach możliwości prosimy prowadzić notatki dot. przebiegu choroby przez ostatni tydzień lub dwa. Na ich podstawie można stwierdzić ile czasu wymagają codzienne czynności.
  • W dniu odwiedzin służby medycznej należy także przygotować te dokumenty.
  • Osobę, która udziela pomocy lub zna dobrze Państwa sytuację prosimy o obecność podczas wizyty domowej.
  • Jeżeli otrzymali Państwo ze strony służby medycznej lub z kasy opiekuńczej formularz, należy go wcześniej wypełnić, jeśli to możliwe.
  • Jeżeli mają Państwo ustawowego opiekuna, należy poinformować go o naszej wizycie.

Wniesiono wniosek w kasie opiekuńczej o świadczenia z ubezpieczenia opiekuńczego. Dlatego kasa opiekuńcza zleciła wykonanie ekspertyzy Służbie medycznej przy ubezpieczeniu zdrowotnym (MDK). Służba medyczna jest niezależnym serwisem doradczym i rzeczoznawczym, który wspiera w kwestiach medycznych i opiekuńczych ustawowe kasy chorych i ubezpieczenia opiekuńcze.

Gdzie odbywa się ekspertyza?

W celu dokonania ekspertyzy rzeczoznawca z MDK
przyjdzie do Państwa do domu lub do domu seniora lub
domu opieki. MDK pisemnie lub telefonicznie zaproponuje
termin odwiedzin. Rzeczoznawcy ustalą potrzebę pomocy
i rozpatrzą, czy możliwe jest polepszenie Państwa sytuacji
np. przez rehabilitację medyczną.

W jaki sposób przebiega ekspertyza?

Rzeczoznawcy z MDK to specjalnie wyszkolone pielęgniarki
lub wyszkoleni pielęgniarze względnie lekarki i lekarze.
Przychodzą do Państwa, aby poinformować się o Państwa
osobistej sytuacji związanej z opieką. Proszę opowiedzieć
rzeczoznawcom jakim ograniczeniom i codziennym problemom
muszą Państwo podołać. Proszę poprosić osobę
godną zaufania również o przybycie w trakcie ekspertyzy.
W ten sposób rzeczoznawcy mogą wyrobić sobie zdanie o
Państwa sytuacji. Odwiedziny w domu mogą trwać około
godziny.

Na co należy zwrócić uwagę podczas ekspertyzy u osób z demencją?

Podczas odwiedzin rzeczoznawca rozmawia najpierw z
osobą potrzebującą opieki, także wtedy jeżeli dane nie
są niezawodne ze względu na demencję. Informacji tych
rzeczoznawca nie przyjmuje bez kontroli, lecz omawia je
z obecnymi krewnymi.

Co następuje po dokonanej ekspertyzie?

Służba medyczna podsumowuje wyniki odwiedzin w
ekspertyzie. Na podstawie ekspertyzy kasa opiekuńcza
podejmuje decyzję przyznaniu stopnia opieki. Decyzję
dotyczącą stopnia opieki otrzymają Państwo wraz z poleceniem
rehabilitacji. Rehabilitacja pomoże w przezwyciężeniu
problemów życia codziennego. Na życzenie kasa
opiekuńcza prześle Państwu kopię ekspertyzy MDK.

Co należy zrobić, jeżeli nie zgadzają się Państwo z decyzją ekspertyzy?

Jeżeli nie zgadzają się Państwo z przyznanym stopniem
koniecznej opieki, mają Państwo miesiąc czasu po
otrzymaniu ekspertyzy na wniesienie sprzeciwu w kasie
opiekuńczej.

DOBRZE WIEDZIEĆ

Rzeczoznawca uwzględnia przy klasyfi kacji stopień wymaganej opieki podczas następujących czynności w zakresie pielęgnacji i pomocy w gospodarstwie domowym, które ustalone są ustawą. Stopień wymaganej opieki nie zależy jednak od powagi stanu zdrowia.

OPIEKA PODSTAWOWA

Pielęgnacja ciała: Mycie, prysznic, kąpiel, czesanie włosów, mycie zębów, golenie, opróżnianie pęcherza i jelita
Odżywianie: Przygotowywanie pokarmu w sposób łatwy do przyjęcia i jego spożywanie

Mobilność: Wstawanie, kładzenie do łóżka, przewracanie, ubieranie i rozbieranie, chodzenie, stanie,
chodzenie po schodach, wychodzenie i wracanie do mieszkania

POMOC W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

Robienie zakupów, gotowanie, sprzątanie mieszkania, zmywanie naczyń, zmiana i pranie bielizny i ubrania,
ogrzewanie mieszkania

STOPNIE CHOROBY

Wysokość świadczeń z ubezpieczenia opiekuńczego zależna jest od stopnia wymaganej opieki. Stopień opieki zależny jest od zakresu wymaganej pomocy przez osobę potrzebującą. Przy tym rozróżnia się między opieką podstawową (pielęgnacja ciała, odżywianie i mobilność) a pomocą w gospodarstwie domowym.

Stopień I: konieczna opieka w poważnym stopniu Zachodzi taka potrzeba, jeżeli zapotrzebowanie na
pomoc wynosi przynajmniej 90minut dziennie. W tym przypada więcej niż 45 minut na pielęgnację podstawową. Warunkiem jest, że pomoc ta konieczna jest codziennie. Ponadto wymagana jest pomoc w gospodarstwie domowym kilka razy w tygodniu.

Stopień II: konieczna opieka w bardzo poważnym stopniu Zachodzi taka potrzeba, jeżeli zapotrzebowanie na pomoc wynosi przynajmniej trzy godziny na dzień. W tym przypadku przypadają co najmniej dwie godziny na pielęgnację podstawową. Wymogiem jest, że pomoc ta konieczna jest przynajmniej trzy razy na dzień. Ponadto wymagana jest pomoc w gospodarstwie domowym kilka razy w tygodniu.

Stopień III: konieczna opieka w szczególnie poważnym stopniu Zachodzi taka potrzeba, jeżeli  zapotrzebowanie na pomoc jest tak duże, że konieczna jest opieka przez całą dobę. Przeciętnie wymagany jest nakład czasu przez przynajmniej pięć godzin na dzień. W tym przypadku przypadają co najmniej cztery godziny na pielęgnację podstawową. Ponadto konieczna jest pomoc w gospodarstwie domowym kilka razy w tygodniu. Świadczenia w zakresie opieki w przypadku demencji Niezależnie od przyznanego stopnia wymaganej opieki MDK kontroluje przede wszystkim u osób chorych na demencję, czy oprócz opieki i pomocy w gospodarstwie domowym konieczna jest szczególna opieka. Jeżeli jest takie zapotrzebowanie, możliwe jest otrzymanie dodatkowych świadczeń z ubezpieczenia pielęgnacyjnego. Informacje dotyczące ekspertyzy dla osób wymagających opieki