BAKIM DEĞERLENDIRMESI ILE ILGILI BILGILER

Ev ziyareti için kendinizi nasıl hazırlayabilirsiniz? Ekspere, bakımda hangi kısıtlamalar ve sorunlar ile baş
etmeniz gerektiğini anlatın. Böylece o da bakım durumunuz hakkında fikir sahibi olabilir.

  • Aile hekiminizin ve uzman hekimlerin mevcut raporlarını ya da hastaneden taburcu sonrası verilen raporları eksperler için lütfen hazırda bulundurun.
  • Güncel olarak kullandığınız ilaçları hazırda bulundurun.
  • Bir veya iki hafta boyunca mümkün oldukça bakım günlüğü tutun. Günlükte her gün hangi işlerin hangisüre boyunca yapıldığını belirtebilirsiniz.
  • Bakım hizmeti size geldiğinde bakım dokümantasyonunu da hazırda bulundurun.
  • Bakımınızı yapan veya durumunuzu iyi bilen bir kişiden, ev ziyaretinde yanınızda bulunmasını rica edin.
  • Tıbbi hizmetler veya bakım kasası tarafından size bir soru formu verildiyse, bunu mümkün ise öncesinden oldurmanızı rica ederiz.
  • Yasal bir bakımcınız varsa, kendisini ev ziyareti hakkında bilgilendirmenizi rica ederiz.

Bakım kasanıza bakım sigortasından ödeme alma konusunda bir başvuruda bulundunuz. Bu nedenle bakım kasanız, sağlık sigortasının tıbbi hizmetlerini (MDK) eksper raporu hazırlamak ile görevlendirmiştir. MDK, yasal sağlık ve bakım kasalarına tıbbi ve bakım ile ilgili konularda destek veren bağımsız bakım ve eksper hizmetidir.

Değerlendirme nerede yapılır?

Değerlendirme için MDK eksperi evinize ya da huzur veya
bakım evine gelir. MDK size yazılı olarak veya telefon
ile ev ziyareti için bir randevu tarihi önerir. Eksperler
yardıma olan ihtiyacınızı tespit ederler ve örn. medikal bir
rehabilitasyon sayesinde durumunuzda bir iyileşmenin
mümkün olup olmayacağının kontrolünü yaparlar.

Değerlendirme nasıl yapılır?

MDK eksperleri, özel olarak eğitilmiş bakım uzmanları
veya hekimlerdir. Kişisel bakım durumunuz hakkında fikir
sahibi olabilmek için sizi ziyarete gelirler. Dolayısıyla
ekspere, bakımda hangi kısıtlamalar ve sorunlar ile baş
etmeniz gerektiğini anlatın. Bir tanıdığınızdan ev ziyaretinde
yanınızda bulunmasını rica edin. Eksper bu vesile
ile durumunuz hakkında kapsamlı bir şekilde fikir sahibi
olabilir. Ev ziyareti bir saate kadar sürebilir.

Değerlendirmede demans hastalığı olan kişilerde nelere dikkat edilmelidir?

Demansa dayalı olarak verdiği bilgiler güvenilir olmasa
da, eksper ev ziyaretinde ilk önce bakıma muhtaç kişi ile
görüşür. Ancak eksper bu bilgileri kontrol etmeden dikkate
almaz, bunları hazırda bulunan kişilerle de görüşür.

Değerlendirme sonrasındaki süreç nedir?

Tıbbi hizmet, ev ziyaretinin sonuçlarını bir rapor halinde
özetler. Bakım kasası, bu rapora dayanarak sizin hangi
bakım kademesinde bulunduğunuzu belirler. Bakım kademesi
konusundaki bildirim size rehabilitasyon ile ilgili
öneriyle birlikte gönderilir. Rehabilitasyon sizi günlük
yaşamınız ile baş etme konusunda destekleyebilir. Arzu
ettiğinizde bakım kasası size ayrıca MDK raporunun bir
kopyasını da gönderir.

Bakım kasasının kararını kabul etmediğinizde ne olur?

Kademelendirmeye itirazlarınız var ise bildirim size
ulaştıktan sonra bir ay içerisinde bakım kasasına itirazda
bulunabilirsiniz.

BİLİNMESİ GEREKENLER

Eksper bakım kademesinin belirlenmesinde yasal olarak belirlenmiş aşağıdaki bakım ve ev işlerindeki yardım
ihtiyacını dikkate alır. Bakım kademesi hastalığınızın ağırlığına dayalı değildir.

TEMEL BAKIM
Vücut bakımı: Yıkama, duş alma, banyo yapma, saç tarama, diş bakımı, tıraş, tuvalete çıkarma

Beslenme: Besinin lokma büyüklüğünde hazırlanması ve alınması

Hareketlilik: Kalkma ve yatma, yer değişimi, giyinme vesoyunma, yürüme, durma, merdiven inip çıkma, evden çıkma ve eve dönme

EV İŞLERİ BAKIMI
Alışveriş, yemek pişirme, ev temizliği, bulaşık yıkama, giysi değiştirme ve yıkama, ısıtma

BAKIM KADEMELERİ

Bakım kademesine göre bakım sigortasından yapılan ödemelerin miktarı sigortasından yapılan ödemelerin
miktarı değişir. Bakıma muhtaç bir kişi için hangi bakım kademesinin geçerli olduğu, ihtiyaç duyulan yardımın kapsamına göre belirlenir. Burada temel bakım (vücut bakımı, beslenme ve hareketlilik) ile ev işleri bakımı olmak üzere bir ayrım söz konusudur.

Bakım kademesi I: bakıma oldukça muhtaç Günde en az ortalama 90dakika yardıma ihtiyaç duyulduğunda söz konusudur. Bunun 45 dakikasından fazlası temel bakım için gerekmelidir. Bu yardıma günde en az bir defa ihtiyaç duyulması şarttır. Ayrıca haft ada birkaç defa ev işlerinde destek ihtiyacı bulunmalıdır.

Bakım kademesi II: bakıma yoğun şekilde muhtaç Günde en az ortalama üç saat yardıma ihtiyaç duyulduğunda söz konusudur. Bunun en az iki saati temel bakım için gerekmelidir. Bu yardıma günde en az üç defa ihtiyaç duyulması şarttır. Ayrıca haft ada birkaç defa ev işlerinde destek ihtiyacı bulunmalıdır.

Bakım kademesi III: bakıma aşırı derecede muhtaç Günün 24 saati, yani gece de yardıma ihtiyaç duyulduğunda, söz konusudur. Ortalama olarak günde en az beş saatlik bir zamana ihtiyaç duyuluyor olmalıdır. Bunun en az dört saati temel bakım için gerekmelidir. Ayrıca haft ada birkaç defa ev işlerinde destek ihtiyacı bulunmalıdır. Demans durumunda bakım hizmetleri MDK, bir bakım kademesinin mevcut olup olmadığından bağımsız olarak özellikle de demans hastalığı olan kişilerde bakım ve ev işleri yardımı hariç özel bir bakıma ihtiyaç duyulup duyulmadığını kontrol eder. Böyle bir ihtiyaç söz konusu ise bakım kasasından ilave ödemeler alabilirsiniz.